ประวัติ...โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร

     โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร  เกิดขึ้นจากความร่วมมือของโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ร่วมกับโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก เข้าร่วมบริการด้านการแพทย์การรักษาโรคมะเร็งทาง Radiotherapy และ Oncology แก่ผู้ทำงานในนิคมอมตะนครและประชาชนโดยรอบ โดยร่วมมือกันก่อตั้งบริษัทโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง อมตะนคร จำกัด  มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน บนถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อยู่บนถนนหลักของนิคมอมตะนครและถนนที่ออกสู่ถนนบายพาส

     จดทะเบียนบริษัท  15 กันยายน 2560 เริ่มก่อสร้าง 25 เมษายน 2561 (ได้รับอนุมัติเมื่อ 23 กันยายน 2562) เริ่มเปิดดำเนินการใน วันที่ 24 กันยายน 2562 โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร เป็นอาคารเดียว 3 ชั้น เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแห่งแรกที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม การก่อตั้งโรงพยาบาลมีวัตถุประสงค์ เพื่อดูแลสุขภาพ กรณีการเจ็บป่วยมะเร็ง รักษาเฉพาะ Radiotherapy และ Oncology ของพนักงานในโรงงานที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรม โดยดำเนินการขออนุมัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลได้ดำเนินการจัดสถานที่สำคัญไว้ได้แก่  

1) บริการรังสีรักษา ด้วยเครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาคโฟตอน รองรับการฉายได้สูงสุดวันละ 70 ท่าน

  • เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค Elekta Synergy
  • เครื่องจำลองเครื่องฉายรังสี (CT Simulator), ตู้อบสำหรับทำหน้ากากยึดตรึง, Moving laser

2) บริการให้เคมีบำบัด (Chemotherapy)

  • เตียงรองรับผู้ป่วย OPD 4 เตียง, IPD 10 เตียง
  • ห้องผสมยา Isolator จำนวน 1 ห้อง

3) บริการซอร์ฟแวร์วางแผนรังสีรักษา (Monaco) High precision radiotherapy treatment Planning