image
เคมีบำบัด

เคมีบำบัด

เคมีบำบัด คือ การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมี โดยยาเคมีจะเข้าไปควบคุมหรือทำลายเซลล์มะเร็งไม่ให้มีการเจริญเติบโต  ในการใช้ยาเคมีรักษาโรคมะเร็งร่วมกันหลายชนิดนั้น จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ยาเคมีเพียงชนิดเดียว สิ่งสำคัญในการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีนั้น อาจส่งผลข้างเคียงต่อคนไข้ เช่น มีอาการคลื่นไส้  อาเจียน ปากอักเสบ ผมร่วง แต่จะมากหรือน้อย นั้นขึ้นอยู่กับชนิดของยา และความแข็งแรงของคนไข้

     พื้นที่ในการให้บริการประกอบด้วย
        - โซฟา 5 ที่นั่ง
        - เตียง 5 เตียง