โรงพยาบาลที่ทำ MOU กับโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร

 
โรงพยาบาล              วิภาราม อมตะนคร
โรงพยาบาล

วิภาราม พัฒนาการ

โรงพยาบาล วิภาราม แหลมฉบัง
โรงพยาบาล วิภาราม ปากเกร็ด
โรงพยาบาล เอกชล 2
โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา
โรงพยาบาล วิภาราม สมุทรสาคร
โรงพยาบาล วิภาราม ชัยปราการ
โรงพยาบาล มเหสักข์
โรงพยาบาล แพทย์ปัญญา
โรงพยาบาล เทพากร
โรงพยาบาล สมุทรปราการ
โรงพยาบาล บางบ่อ
โรงพยาบาล บางน้ำเปรี้ยว
โรงพยาบาล สมิติเวช ชลบุรี
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ชลเวช
โรงพยาบาล แหลมฉบัง
โรงพยาบาล ระยอง
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ ระยอง
โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีราชา
โรงพยาบาล สิริเวช จันทบุรี
โรงพยาบาล บางพลี
โรงพยาบาล มะเร็งชลบุรี
โรงพยาบาล บางนา 2 
โรงพยาบาล ชลบุรี
โรงพยาบาล เมืองพัทยา
โรงพยาบาล เมืองพุทธโสธร
โรงพยาบาล บางปะกง
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 9 อินเตอร์
โรงพยาบาล พนัสนิคม
โรงพยาบาล พานทอง
โรงพยาบาล สังขะ
โรงพยาบาล ญาณสังวราราม
โรงพยาบาล บ้านบึง
โรงพยาบาล บางคล้า
โรงพยาบาล สนามชัยเขต
โรงพยาบาล สัตหีบ
โรงพยาบาล บางละมุง
โรงพยาบาล บ้านโพธิ์
โรงพยาบาล ปลวกแดง
โรงพยาบาล เกาะจันทร์
โรงพยาบาล คลองเขื่อน
โรงพยาบาล แปลงยาว
โรงพยาบาล เขาคิชฌกูฏ
โรงพยาบาล บ้านค่าย
โรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โรงพยาบาล คลองหาด
โรงพยาบาล เซ็นทรัลปาร์ค
โรงพยาบาล ประทาย
โรงพยาบาล ราชวิถี
โรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง
โรงพยาบาล ขาณุวรลักษบุรี
คลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาวัดด่านสำโรง
โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
โรงพยาบาล ศรีมหาโพธิ
โรงพยาบาล นิคมพัฒนา
โรงพยาบาล บางเสาธง
โรงพยาบาล หนองใหญ่
โรงพยาบาล ท่าตะเกียบ
โรงพยาบาล บ่อทอง
โรงพยาบาล พนมสารคาม
โรงพยาบาล วังจันทร์
โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาล ราชสาส์น
โรงพยาบาล ตาพระยา
โรงพยาบาล ศีขรภูมิ
โรงพยาบาล อภิณพเวชกรรม
โรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 033-266-150