ส่งอีเมล์หาเรา

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร
ตั้งอยู่ที่ 700/134 หมู่ที่ 1 ตำบลครองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

เบอร์โทร: 033 266 150
Facebook: โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร