มกราคม เดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้าน "มะเร็งปากมดลูก"

January is Cervical Cancer Awareness Month

 

Q : "มะเร็งปากมดลูก" รักษาได้อย่างไรบ้าง

A : การรักษามะเร็งปากมดลูกนั้น สัมพันธ์กับระยะของโรคเป็นสำคัญ โดยระยะแรกนั้น อาจจะยังสามารถผ่าตัดให้หายขาดได้ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ เช่น มีความเสี่ยงในการดมยาสลบ หรือรอยโรคขนาดใหญ่ที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง การรักษาอาจพิจารณาเป็นการฉายรังสี ร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัด ส่วนในระยะที่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ แพทย์อาจแนะนำให้รักษาแบบประคับประคอง ทั้งนี้ ควรให้แพทย์เจ้าของไข้ประเมินการตรวจร่างกายและตรวจห้องปฏิบัติการให้ครบถ้วนก่อน เพื่อความเหมาะสมในวิธีการเลือกการรักษา

"การฉายรังสี" เป็นการรักษามะเร็งปากมดลูกวิธีหนึ่ง โดยพิจารณาในผู้ป่วยที่

  • เมื่อเป็นมะเร็งที่ไม่แพร่กระจาย แต่มีลักษณะที่ไม่เหมาะแก่การผ่าตัด
  • เมื่อมีการผ่าตัดแล้วพบลักษณะที่บ่งบอกว่ามีความเสี่ยง! ในการกลับมาเป็นซ้ำ
  • มีการกลับมาเป็นซ้ำเฉพาะที่อุ้งเชิงกราน
  • เมื่อมีอาการต่างๆ จากก้อนมะเร็ง เช่น ปวด เลือดออก มีการกระจายไปตำแหน่งอื่นๆ

การฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกนั้น นอกจากจะมีการฉายรังสีจากภายนอก (External Beam Radiation) ยังมีการรักษาโดยการใส่แร่ (Brachytherapy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้โอกาสกลับเป็นซ้ำน้อยลง

 

รู้หรือไม่? ...โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร เปิดบริการรักษาโรคมะเร็งด้วยการฉายรังสี ร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดมากว่า 4 ปี คนไข้มะเร็งปากมดลูกกว่า 300 ราย (จากผู้ป่วยหญิงทั้งหมดกว่า 1,000 ราย) ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ

 

สนใจติดต่อเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง และบริการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV รวมไปถึงการขอคำปรึกษาในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ หรือขอปรึกษาแนวทางในการรักษาโรคมะเร็งได้ที่

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร

 โทร. 033-266-150

 แอดไลน์ https://lin.ee/i71uLAg

 

เรียบเรียงโดย นพ.ณัฐวุฒิ จีบโจง

แพทย์เฉพาะทางสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

รพ.เฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร

ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงจาก หนังสือ "100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา โรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ"

เขียนโดย รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์