กลับจากพื้นที่เสี่ยง 14 วัน ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

โดยผู้ที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หลังจากเดินทางกลับมาประเทศไทยและผ่านการตรวจสอบที่สนามบิน หากยังไม่พบความเสี่ยง แต่ควรที่จะหยุดงาน หรือหยุดเรียนเพื่อกักบริเวณ 14 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ติดไวรัสโคโรนา
ทั้งนี้ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีการระบาด หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางให้เจ้าหน้าที่ทราบ

โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่คำแนะนำสำหรับผู้พบอาการเสี่ยง หลังกลับจากเดินทาง 14 วันดังนี้

- อยู่ที่บ้าน รายงานตัว และจำกัดคนเยี่ยม
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดล้าง ลดการฟุ้งกระจายของไวรัส
- ไอ และจามใส่กระดาษทิชชู่
- ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลล้างมือทันที หรือทิชชูเปียก
- เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท
- งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และแยกของใช้ส่วนตัว
- ล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานก่อนใช้เสมอ
- ยืนห่างจากผู้อื่นมากกว่า 4 เมตร
- หากต้องออกจากบ้าน ไม่ควรใช้รถโดยสารสาธารณะ

#โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งวิภารามอมตะนคร #รวดเร็วครบวงจร