โรคมะเร็ง หู คอ จมูก

 

 

โรคมะเร็งหู คอ จมูก เป็นโรคมะเร็งที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของอัตราการเสียชีวิตของประชากรไทย  เพราะมะเร็งบริเวณปากและคอไปสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การกินเหล้า การสูบบุหรี่ และการเคี้ยวหมาก ซึ่งเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของคนไทย  ซึ่งในอวัยวะสามส่วน หู คอ จมูก ส่วนใหญ่คนไทยเป็นมะเร็งทางช่องปากและทางเดินอาหาร จนถึงมะเร็งทางเดินหายใจ ไล่ไปตั้งแต่จมูก คอ ปาก กล่องเสียง และหลอดอาหาร

 

อาการของโรคมะเร็ง หู คอ จมูก

อาการที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นมะเร็ง ส่วนใหญ่คนไข้จะมีแผลเรื้อรังในช่องปากไม่หาย หรือว่ามีก้อนเกิดขึ้น หรือต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอโต หรือมีอาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกินอาหาร  เช่น  กลืนลำบาก  กลืนเจ็บ  กลืนติดคอ หรือว่าหายใจลำบาก เหนื่อย  เสียงแหบ เป็นต้น อาการเหล่านี้เป็นตัวชี้บ่งว่ามีความผิดปกติ  ถ้ามีอาการเหล่านี้ควรรีบมาพบแพทย์ทันที แต่ส่วนมากคนไข้มักจะมาพบหมอในระยะที่มะเร็งลุกลามไประยะที่สามหรือสี่ไปแล้ว

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง หู คอ จมูก

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งเกิดจากปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือ  บุหรี่  เหล้า  การเคี้ยวหมาก  ทำให้เซลล์หรือว่าดีเอ็นเอผิดปกติ        จนกลายเป็นมะเร็งในที่สุด  

 

ความรุนแรงของมะเร็งในช่องปาก

โดยทั่วไป คนไข้ที่เป็นมะเร็งในช่องปาก จะมาพบหมอในระยะที่สามหรือสี่ ซึ่งเป็นระยะที่มะเร็งได้ลุกลามมาถึงต่อมน้ำเหลือง  และเป็นระยะที่รุนแรง  ต้องใช้เวลา และวิธีการรักษาหลายอย่างร่วมกัน  เช่น  ผ่าตัด  ฉายแสง  ให้เคมีบำบัด  ทำให้โอกาสหายค่อนข้างน้อย  หากมาระยะที่หนึ่งถึงสองจะมีโอกาสหายเยอะกว่าเป็นที่แน่นอน

มะเร็งในช่องปาก...เป็นมะเร็งที่ค่อนข้างรุนแรงเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ ถ้าไม่รับการรักษาอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่เดือน  สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไข้มารับการรักษาในระยะรุนแรงแล้ว  เนื่องจาก  1. คนไข้ไม่รู้ 2.คนไข้มาหาหมอลำบาก 3.กว่าคนไข้จะถึงหมอที่รักษาเฉพาะทางใช้เวลานาน เมื่อเป็นระยะที่สามและสี่แล้ว มะเร็งใช้เวลาแค่สัปดาห์ในการลุกลาม เช่น บางครั้งมาพบหมอก็เลยระยะที่จะผ่าตัดได้ไปแล้ว เป็นต้น

 

วิธีรักษาโรคมะเร็ง หู คอ จมูก

การรักษาโรคมะเร็งในช่องปาก  มีการแบ่งออกตามระยะของมะเร็ง  เมื่อคนไข้มาพบแพทย์  ต้องทำการวินิจฉัยระยะของมะเร็งก่อนเป็นอันดับแรก  เพราะการรักษาจะแตกต่างกันออกไป  โดยทั่วไปแพทย์จะทำการผ่าตัด  จากนั้นฉายรังสี  หรือให้เคมีบำบัดเพื่อฆ่าเซลล์ในส่วนที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยตา ซึ่งบางทีอาจจะกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ  หรือในคนไข้บางรายอาจรักษาหลายอย่างร่วมกัน  คือทั้งผ่าตัดต่อด้วยการฉายแสง และให้ยาเคมี  นี่คือหลักในการรักษาทั่วไป

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 033-266150

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร

ตั้งอยู่ที่ 700/134 หมู่ที่ 1 ตำบลครองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

Facebook: โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร