มะเร็งเต้านม

 

 

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด และยังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปอด ดังนั้นการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมและการค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในขณะที่ก้อนมีขนาดเล็กและก้อนมะเร็งยังอยู่เฉพาะที่เต้านม ยังไม่แพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะช่วยให้มีโอกาสหายขาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับการตรวจพบก้อนมะเร็งที่มีขนาดใหญ่หรือกระจายไปต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้ว

ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านม

 • มีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อย
 • ไม่มีบุตร
 • คลอดลูกคนแรกช่วงอายุมาก
 • เคยเป็นมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่เต้านม
 • มีประวัติญาติสายตรง (แม่ พี่ น้อง) เป็นมะเร็งเต้านม
 • มีการให้รังสีรักษาที่เต้านมหรือทรวงอก
 • ทำแมมโมแกรมแล้วพบความผิดปกติ
 • กินฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรน
 • อ้วน

อาการของโรคมะเร็งเต้านม

 • ปวดหรืออึดอัดบริเวณเต้านม
 • คลำได้ก้อนที่เต้านมหรือใต้รักแร้
 • มีน้ำที่ไม่ใช่น้ำนมไหลออกจากหัวนม
 • มีเลือดออกจากหัวนม
 • หัวนมผิดตำแหน่ง เช่น ยุบลงไปหรือถูกดึงรั้งไปทางอื่น
 • ผื่นรอบหัวนม

อาการของผู้ที่เริ่มเป็นมากและมีการแพร่กระจายของมะเร็งจะมีอาการ ดังนี้

 • ปวดกระดูก
 • น้ำหนักลด
 • แผลที่ผิวหนัง
 • แขนบวม

วิธีการตรวจมะเร็งเต้านมมีหลายวิธี ได้แก่

 • การตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรม เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิงทั่วไป
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือพยาบาล
 • การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

การป้องกัน

แม้สาเหตุของมะเร็งเต้านมยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่การปฏิบัติตัวที่ดีจะช่วยลดโอกาสเกิดมะเร็งเต้านม ได้แก่

 • เลือกรับประทานอาหาร เน้นผักหรือผลไม้
 • ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินเกณฑ์และอ้วน
 • ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที
 • งดสูบบุหรี่
 • งดดื่มแอลกอฮอล์

วิธีการรักษา

 • การผ่าตัด (Surgery)
 • รังสีรักษาบำบัด (Radiation Therapy)
 • ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)
 • ฮอร์โมนบำบัด (Hormonal Therapy)
 • การรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care)

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 033-266150

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร

ตั้งอยู่ที่ 700/134 หมู่ที่ 1 ตำบลครองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

Facebook: โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร