ความแตกต่างของ โควิด-19 (โคโรนาไวรัส) และ ไข้หวัดทั่วไป

โคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) กับ ไข้หวัดทั่วไป เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาเหมือนกัน โดยไข้หวัดทั่วไป มักเกิดจากไรโนไวรัสถึง 30-80% รองลงมาคือ โคโรนาไวรัส 10-15% แพร่ผ่านละอองจากอากาศ น้ำมูก น้ำลายและเสมหะของผู้ป่วย ซึ่งระดับความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน โดยโคโรนาไวรัส จะมีระดับความรุนแรงกว่าไข้หวัดทั่วไป

หากใครมีอาการที่ต้องสงสัย หรือเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงควรรีบพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาทันที!!

#โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งวิภารามอมตะนคร #รวดเร็วครบวงจร