เกร็ดความรู้เรื่อง กิน อยู่ ปลอดภัย ห่างไกลมะเร็งปอด

 

ขึ้นชื่อว่า “มะเร็ง” ไม่มีใครอยากเป็นแน่นอน แต่ไม่ว่าจะหนีอย่างไร โรคมะเร็งก็เหมือนจะตามติดเราไปในทุกๆ ที่เสมอ เพราะถ้าจะกล่าวว่า... โรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมและการใช้ชีวิตก็ไม่ผิดนัก ดังนั้นถ้าอยากลดความเสี่ยงจากมะเร็งร้าย เราสามารถทำได้ ซึ่งมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันดังนี้

1.หยุดสูบบุหรี่ หรือหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ที่สูบบุหรี่

2.อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์

3.ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำสม่ำเสมอ

4.หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีมลภาวะมาก เช่น

การทำงานในที่ที่มีฝุ่นควันมากหรือเหมืองแร่ โดยไม่ใช้เครื่องมือ

ป้องกันตนเอง

5.ออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์