มะเร็งลำไส้ใหญ่ ถึงจะร้ายก็ป้องกันได้

"มะเร็งลำไส้ใหญ่" เป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 3 ของผู้ชายไทย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ และเมื่อมีอาการก็จะเป็นระยะลุกลามแล้ว แนะนำผู้ที่อายุตั้งแต่ 40-50 ปี ผู้ที่มีอาการ หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยง ควรตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ทุก 5 ปี ซึ่งการตรวจส่องกล้องเป็นวิธีการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่
ที่ดีที่สุด หรือตามแพทย์แนะนำ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง และรับประทานผักผลไม้ มากๆ เพียงแค่นี้ ก็สามารถลดโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับ