เกร็ดความรู้ เรื่องมะเร็งหลอดอาหาร

                    ภัยเงียบที่คุกคามชีวิตแบบไม่รู้ตัว

ปัจจัยเสี่ยง

- การสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์

- รับประทานอาหารที่ร้อนจัด หรือรสจัดเป็นประจำ

- ผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนบ่อยครั้ง

- ผู้ป่วยภาวะหลอดอาหารอักเสบเรื้อรัง

- ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีบางชนิด

- เคยรักษาด้วยรังสีบำบัดบริเวณอก

 

สังเกตอาการ

ในระยะเริ่มแรกมักไม่ค่อยแสดงอาการ แต่เมื่อเป็นมากขึ้นอาจจะแสดงอาการดังนี้

  • กลืนอาหารลำบาก โดยเฉพาะเมื่อรับประทานอาหารแข็ง
  • สำลักหลังกลืนอาหาร รู้สึกเหมือนมีอาหารอยู่ที่คอ
  • แน่นหน้าอก หรือแสบร้อนในช่องอก
  • รู้สึกท้องอืด อาหารไม่ย่อย
  • เสียงแหบ ไอเรื้องรัง
  • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • เจ็บกระดูกหน้าอก หรือลำคอ