เกร็ดความรู้ ผู้ป่วยมะเร็งกับการป้องกันตัวเองในช่วงการระบาดของโควิด-19

ผู้ป่วยโรคมะเร็งป้องกันตัวเองอย่างไรเมื่อต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลในช่วงที่มีโรคโควิด-19 ระบาด

  1. ล้างมือด้วยน้ำสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้น 70% ก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องน้ำ หรือสัมผัสผู้อื่นหรือสัมผัสสิ่งของรอบตัว
  2. ไม่ใช้มือที่ไม่สะอาดสัมผัสดวงตา จมูก และปากตัวเอง                                
  3. เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 เมตร
  4. สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี หน้ากากต้องครอบคลุมจมูกและปากตลอดเวลา
  5. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่หรือเตรียมอาหารมารับประทานเอง
  6. หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะที่มีผู้คนหนาแน่น
  7. เมื่อกลับถึงบ้าน ควรอาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย เปลี่ยนเสื้อผ้า และสังเกตตนเองว่ามีอาการ ไอ ไข้ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตัว ไม่สามารถรับรสอาหารหรือรับกลิ่นได้ปกติ หากมีอาการผิดปกติเหล่านี้ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว

ญาติผู้ป่วยโรคมะเร็งควรถือปฏิบัติการป้องกันตนเองเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง เนื่องจากมีโอกาสที่จะรับเชื้อไวรัสและสามารถแพร่ไปสู่ผู้ป่วยมะเร็งได้