เกร็ดความรู้ มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ปัจจัยเสี่ยงและการเฝ้าระวัง

มะเร็งเต้านมพบสถิติการป่วยสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย และมีอัตราการเสียชีวิต 1 ใน 3 การตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา และการรอดชีวิตได้ดีขึ้น

 

ปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

  • ความเสี่ยงเพิ่มตามอายุ
  • ครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่
  • มีประจำเดือนช้าหรือเร็วกว่าปกติ
  • ภาวะเนื้อเต้านมหนาแน่น Homogenous breast dense (ทราบโดยการทำแมมโมแกรม)

 

ปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้

  • รับประทานฮอร์โมนเพศต่อเนื่องเป็นเวลานาน
  • ภาวะน้ำหนักเกิน
  • ผู้หญิงที่ไม่ได้ให้นมบุตรก่อนอายุ 35 ปี
  • ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากๆ เป็นประจำ
  • ได้รับการฉายรังสีบริเวณทรวงอกตั้งแต่เด็ก

 

ควรหมั่นสำรวจตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง และตรวจตัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการเอกซเรย์ ( แมมโมแกรม ) เป็นประจำทุกปี