เกร็ดความรู้ 6 แนวทางรักษามะเร็ง

6 แนวทางการรักษามะเร็งในปัจจุบัน

  1. ศัลยกรรม การผ่าตัดเพื่อตัดก้อนมะเร็ง
  2. รังสีรักษา เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง
  3. เคมีบำบัด เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งทำให้เซลล์มะเร็งหยุดการแบ่งตัว
  4. ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) เป็นยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง
  5. ภูมิคุ้มกันบำบัด ใช้ยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทำลายเซลล์มะเร็ง
  6. การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนินการเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดและภูมิคุ้มกันใหม่

 

มะเร็งสามารถรักษาได้ หากรู้ตัวเร็วและรักษาตั้งแต่ต้น โดยวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของผู้ป่วยและการวินิจฉัยของแพทย์