“มะเร็งตับ” ภัยร้ายอันตรายถึงชีวิต 

 

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

 ตับแข็ง
 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 
 การดื่มแอลกอฮอล์
 ภาวะไขมันพอกตับ
 มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งตับ