ใกล้ถึงวันงดสูบบุหรี่โลกแล้ว ทุกคนรู้หรือไม่ ว่าการสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด "มะเร็งปอด"

 

สัญญาณเตือนมะเร็งปอด

ไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะปนเลือด

หายใจลำบาก หายใจสั้น มีเสียงหวีด

เสียงแหบหรือเสียงเปลี่ยน

เจ็บหน้าอกหรือหัวไหล่

เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร

น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ