ใกล้หน้าฝนขึ้นมาทุกที ​ สิ่งที่ต้องระวังให้ดีคือ ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมักจะระบาดบ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

ไข้หวัดใหญ่ สามารถติดต่อได้จากทางเดินหายใจที่รับเอาเชื้อไวรัส  ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ หรือติดต่อทางอ้อมโดยการสัมผัสทางมือและสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อ...

กลุ่มเสี่ยง ที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

ผู้หญิงที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ป่วยมะเร็ง ที่รับยาเคมีบำบัด

โรคอ้วน

ผู้ป่วยโรคธารัสซีเมียหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง