เบาหวาน...หากรู้ทันป้องกันได้

พรุ่งนี้! คือ "วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day)" วันนี้เรามาสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ที่เป็นหนึ่งในสาเหตุ ของการเกิดโรคมะเร็งกันครับ

โรคเบาหวาน คือ โรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เกินกว่าปกติอย่างต่อเนื่องและเรื้อรัง หลายๆท่านอาจสงสัยว่า ค่าระดับน้ำตาลในเลือดเท่าไร? ถึงเป็นโรคเบาหวาน

น้อยกว่า 100 mg/dL = อยู่ในภาวะปกติ

ระหว่าง 100-125 mg/dL = เสี่ยงเป็นเบาหวาน

มากกว่า 126 mg/dL = เป็นโรคเบาหวาน

**โดยระดับค่าน้ำตาลในเลือดดังกล่าว เป็นค่าน้ำตาลในเลือดขณะงดน้ำและงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง