ผู้ป่วยเบาหวาน...อาการแบบไหนอันตราย

 

14 พฤศจิกายน "วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day)" คุณรู้หรือไม่? โรคเบาหวาน นอกจากจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งแล้ว อาการแบบไหนที่อันตราย

 

อาการที่เกิดจากน้ำตาลในเลือดต่ำ

 • สับสับ หมดสติ ชัก
 • อ่อนเพลีย แขนขาไม่มีแรง
 • รู้สึกหิว
 • ใจสั่น มือสั่น
 • เหงื่อออก

อาการที่เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูง 

 • สับสน หมดสติ ชัก
 • ปวดท้อง
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • น้ำหนักลด
 • ปัสสาวะบ่อย
 • กระหายน้ำ

หากผู้ป่วยที่เป็น "โรคเบาหวาน" ปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน โรคไตเรื้อรัง ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา และระบบประสาทส่วนปลายเสื่อม (ชาปลายมือปลายเท้า)