๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

"วันคล้ายวันสวรรคต"

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :