ภาพบรรยากาศกิจกรรม

วันมะเร็งโลก (World Cancer Day)

 

4 กุมภาพันธ์ "วันมะเร็งโลก" ทางโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ได้จัดกิจกรรม World Cancer Day เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้ตระหนัก! ถึงโรคมะเร็ง ว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ ดังคำพูดที่ว่า มะเร็ง รู้เร็ว รักษาได้

ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการและญาติเป็นอย่างดี ท่ามกลางบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกว่า "มะเร็ง" ที่หลายๆคนคิดว่าเป็นโรคร้าย แต่หากกำลังใจดีก็ไม่ร้ายอย่างที่คิด 

----------------------------------

Tel. 033-266-150

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :