บรรยากาศกิจกรรม 

"World Diabetes Day"

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1 โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

ขอขอบคุณผู้มาใช้บริการทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมเล่นเกม และสร้างความตระหนักถึงโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ ที่ก่อให้เกิด "โรคมะเร็ง"

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :