ประชุมวิชาการโรคมะเร็ง ครั้งที่ 1

ในหัวข้อ มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) ประจำปี 2566

 

 

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ "โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก" ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อย ในเพศชาย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จึงได้มีการจัดงาน ประชุมวิชาการโรคมะเร็ง ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer)" ประจำปี 2566 พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ได้นำความรู้ไปพัฒนาการให้บริการและดูแลรักษาผู้ป่วย โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการบรรยายในหัวข้อ ดังนี้

Screening and Investigation

Role of Systemic Treatment

Role of Radiation

จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่มีความสนใจในเรื่อง "มะเร็งต่อมลูกหมาก" สามารถลงทะเบียนได้ที่ >> https://shorturl.at/xFJQT  หรือสแกน QR-Code ด้านล่าง

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :