บริจาค "สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค"

ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเมอร์ซี่ มูลนิธิเอื้ออารี

 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา... ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร รวมทั้งทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็นให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเมอร์ซี่ มูลนิธิเอื้ออารี บรรยากาศและการต้อนรับสุดแสนจะอบอุ่น

.

รวดเร็วเรื่องรักษา ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :