"วันมะเร็งโลก" (World Cancer Day)

 

 

4 กุมภาพันธ์ "วันมะเร็งโลก" (World Cancer Day) เพื่อตระหนักถึงความสำคัญ! ของโรคมะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ความรู้ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ว่ามะเร็งสามารถป้องกันได้ 

โดยทางโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร ได้จัดกิจกรรม "วันมะเร็งโลก" ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 จึงขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านที่สนใจในด้านโรคมะเร็ง ร่วมกิจกรรมและรับของที่ระลึก จากทางโรงพยาบาล

บริเวณด้านข้างแผนกการเงิน ชั้น 1 โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร

เวลา 09.00-12.00 น.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :