Mayo Clinic จากสหรัฐอเมริกา 

เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร

 

 

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา... ทาง Mayo Clinic จากสหรัฐอเมริกา  ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร ในเรื่องของการรักษา การดูแลผู้ป่วย รวมถึงการให้บริการของโรงพยาบาล

 

Tel. 033-266-150

 Line : https://lin.ee/i71uLAg

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :