๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :