วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

 

"๕ ธันวาคม" วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :