มะเร็ง รู้เร็ว  รักษาได้

บริการให้คำปรึกษาในด้านการตรวจคัดกรองมะเร็ง โดยแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็ง

ตั้งแต่วันนี้ - 31 มิถุนายน 2567

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร เท่านั้น

 นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

 

นัดหมายล่วงหน้าได้ที่

 Tel. 033-266-150


ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :